Strategic Sourcing and the Onboarding of Teams: a new approach - Venturis Consulting Group

Strategic Sourcing and the Onboarding of Teams: a new approach

Of het nu gaat om de herstructurering van een kantoor of praktijkgroep, de uitvoering van een groeistrategie of het besluit om specifieke sectorkennis te verbreden, steeds vaker besluiten kantoren capaciteiten (talent) en competenties van buitende eigen organisatie te halen. Recent onderzoek toont aan dat een nieuwe benadering van lateralhiringveel voordelen kan bieden voor kantoren.
Bij “Strategic Sourcing”of “Onboarding” van Teams komen drie cruciale elementen samen die het succes van een transfer aanzienlijk vergroten. Het gaat hierbij om: (i) het opstellen van een value propositionvan het kantoor (en/of de praktijkgroep) op basis van een analyse van de praktijk(en), het cliëntportfolio en het financieel-economische presteren; (ii) een diepgaande analyse van de business case van de kandidaat/team en de business planning en post-transferintegratie; en (iii) een objectieve beoordeling van de culturele, professionele en persoonlijke fittussen enerzijds de kandidaat/het team en anderzijds het kantoor/de praktijkgroep.
Download the program in .pdf version
Event Details:
Date: 26 January 2017
Time: 4 p.m. – 7 p.m.
Venue: Huize Frankendael, Middenweg 72, Amsterdam
Note: inclusief borrel
Contact email: Robert.van.Beemen@venturisconsulting.com